Kan drama som metod leda till jobb?

Fotografi av fyra olika kvinnor med olika hudfärger och religion.

Projektet DAGS – Digital arbetsmarknadsvägledning genom språk ville utvärdera metoder och material som vände sig till utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Genom inspirationsfilmer med förebilder, yrkesvägledande filmer om branscher där det är möjligt att få en anställning samt instruktionsfilmer om datorer och internet för målgrupper med låg digital vana skapade projektet en verktygslåda. Materialet är målgruppsanpassat kan användas av verksamheter som möter dessa grupper. 

Fördomar och förutsättningar
Både hos deltagarna, som bestod av individer med låg utbildningsnivå och begränsade läs- och skrivfärdigheter, i såväl svenska som deras eget modersmål, men även hos utbildare och yrkesvägledare fanns en viss skepsis. Det handlade både om tilltron till utbildningsväsendet, i form av SFI och komvux som motivationen hos deltagarna och möjligheten att tillgodogöra sig materialet.
Kunde gruppdiskussioner, filmer och en lättsam stämning verkligen göra skillnad?

Resultaten visar att drama, i betydelsen av att diskutera, visualisera och medvetandegöra individer kring den egna situationen under avslappnade former gav gruppdeltagarna bättre kunskaper i svenska och mod att uttrycka sig inför andra.

”Jag kan prata bättre svenska än de i filmen. Då kan jag också få eget jobb”. Så säger en kvinnlig deltagare efter att ha både sett och diskuterat filmer om vilka yrken som finns samt hur man kan använda datorer för att söka jobb.

”När jag bodde i Somalia så kunde jag ingenting. Nu kan jag läsa och skriva och ska inte vara hemma längre.” Här vittnar en deltagare om hur hen stärkt sitt eget självförtroende.

Utbildningsmaterial
I utbildningsmaterialet fanns även tankekartor som var väldigt uppskattade av deltagarna. Här kunde de sätta ord på yrkesval och utbildning. Genom att se filmer där många upprepningar förekom och även lyssna till de medverkande, som inte hade särskilt bra svenska kunde de känna att de kunde något och att de skulle kunna lyckas hitta ett jobb. Även ordförrådet hos deltagarna växte under projektet.

En metod att följa
Vill du se hur du kan använda dig av metoden, eller bara ta del av filmerna på lätt svenska, besök Projekt DAGS.

Här hittar du utvärderingen av projektet.